Cho thuê xe cưới mui trần Bentley đi ngoại thành, xe cưới Hoàng Quân